pinterest facebook youtube
menu

VELUX DESIGN PRO

VELUX DESIGN PRO

Zaregistrujte se

Při vyplňování jména, názvu firmy a adresy do formuláře, prosím rozlišujte velká a malá písmena.

* Takto označené položky jsou povinné.

 
kod

společnosti VELUX Česká republika, s.r.o., se sídlem Brno, Sokolova 654/1d, Horní Heršpice, PSČ 619 00, IČ: 00532592, jakožto správci ke zpracování mých osobních údajů v rozsahu uvedeném v tomto registračním formuláři (jméno, příjmení, název společnosti, adresa, telefon a email)

Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji za účelem marketingu, přímého marketingu, služeb, marketingových akcí a také za účelem analýz zákaznického chování a to pro účely zasílání nabídek vycházejících z takové analýzy, včetně pozvánek na kurzy a školení, aktuálních informací o novinkách, informací o aktivitách na podporu prodeje, a dále za účelem propagace na našich internetových stránkách www.velux.cz, a to na dobu 7 let.

Prohlašuji, že jsem byl informován o svých právech, která se zpracováním osobních údajů na základě souhlasu souvisí, zejména s právem na odvolání tohoto souhlasu, právem vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se mne týkají, včetně profilování. Námitka se podává u společnosti VELUX Česká republika, s.r.o.společnosti VELUX Česká republika, s.r.o., se sídlem Brno, Sokolova 654/1d, Horní Heršpice, PSČ 619 00, IČ: 00532592 se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, které se týkají pozvánek na kurzy a školení, aktuálních informací o novinkách, informací o aktivitách na podporu vaší firmy, výrobků, služeb a dalších marketingových akcí VELUX bez ohledu na to, zda jsou organizovány společností VELUX Česká republika, s.r.o. nebo jiným subjektem. Dále beru na vědomí, že souhlas se zasíláním obchodních sdělení mohu kdykoliv odvolat.

KONTAKT VELUX

Zákaznické oddělení
tel +420 531 015 511
mail architekt.cz@velux.com
pinterest pinterest
facebook facebook
youtube youtube

Právní ujednání   |    Cookies   |    GDPR

© 2024 VELUX DESIGN PRO